Debatten om sjukreglerna skadar regeringen

Publicerat av
december 17, 2009

Den senaste veckan har det varit en omfattande debatt om de förändringar av reglerna i sjukförsäkringen som regeringen genomfört. Enligt en ny undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Expressen uppger  51% att deras förtroende för regeringen minskat på grund av debatten. 4 av 10 (41%) uppger också att de fått lägre förtroende för Fredrik Reinfeldt.

Frågan om sjukreglerna har med största sannolikhet bidragit till det snabbt sjunkande stödet för alliansen som nu konstaterats i en rad opinionsmätningar.

Det sjunkande förtroende är förstås särskilt tydligt bland oppositionsanhängare, men även bland dem som stöder alliansen har i det närmaste 1 av 5 (18%) fått minskat förtroende för regeringen. Det beskriver dock inte hela sanningen då de som nu inte längre stöder alliansen till följd av hur frågan hanterats nu istället räknas in i oppositionsleden.

Intressant nog finns inga tydliga skillnader mellan könen. Däremot tappar regeringen och Fredrik Reinfeldt särskilt mycket i förtroende bland äldre, det vill säga den grupp som annars i stor utsträckning stått bakom regeringen.

Det är förstås svårt att säga hur långvarig skadan blir opinionsmässigt, men det som gör situationen särskilt allvarlig är att det bidrar till bilden av att alliansen saknar förståelse för människor som har det svårt. Man kommer inte ha råd med så särskilt många fler bakslag inom just det området. Kampen om att framstå som ett humanistiskt och medkännande alternativ kommer är en viktig ingrediens i valrörelsen.

Undersökningen baseras på 731 intervjuer som skett via Demoskops Onlinepanel. För att resultaten ska representera svenska folket har vägning gjorts med avseende på kön, ålder och partisympatier.
Läs mer om undersökningen här.

Dela: