De egna väljarnas råd till Jan Björklund

Publicerat av
juli 5, 2015

Jan Björklund har stort stöd i de egna leden. Åtta av tio, 81%, av de som skulle rösta på FP om det vore val idag och tre av fyra, 75%, av de potentiella väljarna (som utgör 9% av väljarkåren) har mycket eller ganska stort förtroende för partiledaren. Bland alliansledarna är det endast Annie Lööf som har starkare hemmastöd.
Demoskop Förtroende Jan Björklund
Att skolfrågorna tagit stor plats i partiets politik märks tydligt bland råden till FP-ledaren. Många tror att det bästa sättet att öka väljarstödet är att fortsätta fokusera på skolfrågan, men minst lika många svar handlar om att skolfrågan måste lämna utrymme för andra frågor, främst säkerhetspolitik och invandrings- och integrationsfrågan.
Trots det starka interna stödet handlar många av råden om att även Folkpartiet behöver förnyelse och att ett partiledarbyte skulle förbättra möjligheterna att locka fler väljare.
Demoskop Tips till Jan Björklund
Läs hela undersökningen här.
Om undersökningen
Totalt genomfördes 1  530 intervjuer under perioden 22-26 juni 2015. Målgruppen var den svenska röstberättigade allmänheten och undersökningen gjordes i Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval. Resultatet har vägts med avseende på parti, kön och ålder.
För mer information, kontakta Camilla Sandberg, camilla.sandberg@demoskop.se

Dela: