Coronakrisen ökar känslan av samhörighet

Publicerat av
april 24, 2020

Demoskops Peter Santesson skriver i Altinget om att coronakrisen på kort sikt ökar allmänhetens känsla av samhörighet och ger en positiv upplevelse av samhällsutvecklingen. Men effekten lär vara kortvarig och rekylen kan bli kraftig.
”Under flera år har stämningarna bland den svenska allmänheten, det så kallade sentimentet, präglats av pessimism. Demoskop gör varje månad mätningar av allmänhetens uppfattningar om samhället och de ekonomiska utsikterna (1 000 intervjuer/månad, webbintervjuer i onlinerekryterad panel). Mätningarna har under lång tid visat att det finns en dominerande uppfattning om att det svenska samhället utvecklas i fel riktning, att saker på det hela taget håller på att bli allt sämre.
Bilden har hållit i sig även när man gått in på enskilda sakområden: skolan, vården, tryggheten, över nästan hela linjen har man kunnat se en övervikt för uppfattningen om att det allra mesta försämras.

Pessimismen avtar kraftigt

När utgångspunkten är så pass negativ blir det intressant vad som händer med sentimentet under coronakrisen. Nu kan man hävda att samhället och vardagslivet även i en tämligen objektiv mening faktiskt har försämrats kraftigt på bara någon månad. Är detta stunden då århundradets ”det var väl det jag visste” utropas samtidigt som samhällspessimismen går från att vara utbredd till att bli allomfattande?
Man skulle kunna tro det, men snarare har motsatsen inträffat. Det kan framstå som paradoxalt, men krisen har medfört att uppfattningen om Sveriges utveckling och tillståndet inom olika samhällssektorer plötsligt har blivit mer positiv. På två månader har andelen som tycker att Sverige mest utvecklas åt rätt håll ökat med drygt 15 procentenheter samtidigt som andelen som tycker att utvecklingen går åt fel håll minskat med drygt 16 procentenheter. Fortfarande finns visserligen en övervikt för den negativa samhällssynen, men då ska man minnas att den har dominerat i flera år. Under krisen har den allmänna pessimismen avtagit kraftigt, inte ökat.”
Läs hela artikeln på Altinget.

Dela: