Börjar Black Friday tappa sin tjusning?

Publicerat av
november 26, 2021

Demoskop har sedan 2017 frågat den svenska allmänheten hur de tror att de kommer att konsumera under Black Friday och vad de i så fall kommer att köpa? Årets undersökning som genomfördes veckan innan Black Friday pekar på att den planerade konsumtionen kopplat till Black Friday kommer att minska.

Undersökningen visar b.la. att:

  • Andelen som planerar att köpa något i en webbutik alternativt fysisk butik kopplat till Black Friday har minskat jämfört med föregående år och jämfört med 2017 (året då mätningarna startade)
  • Minskningen av andelen som planerar att köpa något i en fysisk butik är tydligast ibland kvinnor och äldre
  • Minskningen av andelen som planerar att köpa något i en webbutik är generell ibland samtliga undergrupper som analyserats
  • De som faktiskt planerar att köpa något är primärt intresserade av hemelektronik, herrkläder och datorer. Preferensen för dessa tre kategorier har även ökat tydligt jämfört med 2020

Vi kunde under förra året se en tydlig uppgång av andelen som planerar att köpa något i en webbutik vilket med stor sannolikhet kan kopplas till pandemin då de flesta av oss arbetade hemma.

Anledningar till denna nedgång är många men handeln är splittrad inför Black Friday! Enligt Markets årliga enkät så finns det en minskad tro på Black Fridays förmåga att lyfta försäljningen i sällanköpshandeln vilket i sin tur har lett till färre och kortare kampanjer kopplat till högtiden. Tilltron till de rabatter som är en viktig del av Black Friday har även fått sig en törn då det uppdagats under tidigare år att vissa handlare höjt sina priser strax innan högtiden för att därigenom kunna marknadsföra större rabatter än vad som faktiskt har varit fallet.

Klicka här för att ladda ned rapporten!

Dela: