Bopriskindikator i september

Publicerat av
september 9, 2008

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några,  inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i septembermätningen på minus 15, en nedgång med 14 enheter sedan förra månaden och en nedgång med 45 enheter sedan maj. Boprisindikatorn ligger nu på den lägsta nivån sedan mätningarna startade 2003. 27% tror på stigande bostadspriser medan 42% tror på fallande priser.
Det är fortsatt en låg andel (5%) som tror att de kommer att binda sina rörliga räntor närmaste framtiden.
Hushållen tror att riksbankens reporänta ligger runt 4,70% om ett år, vilket är 20 punkter lägre än förra månaden och ungefär på den nivå reporäntan (4,75%) hamnade på dagen efter att samtliga intervjuer hade genomförts.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Nu är hushållen inställda på en svag bostadsmarknad framöver. Betydligt högre räntekostnader och övriga levnadsomkostnader i kombination med signaler om avmattning i konjunkturen och bostadsprisfall runt om i världen har sannolikt fått hushållen att tappa förtroendet för bostadsmarknaden.”
Hushållen har utgått ifrån att det skulle bli en höjning till från Riksbanken, men att räntetoppen därmed är nådd för den här gången. Eftersom hushållen tror att räntorna inte kommer att bli högre, väljer de att inte binda mer av lånen
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.
Se förändringarna över tid genom att klicka på länken nedan: Boprisindikatorn sept 2008

Dela: