Boprisinidkator för oktober

Publicerat av
oktober 12, 2010

Drygt hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser och endast 14 procent av hushållen tror på fallande priser. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 1,3 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan fortsätter att falla. Det visar Demoskops och SEB:s Boprisindikator, som stiger för fjärde månaden i följd.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i oktobermätningen på 40, en uppgång med 9 enhet sedan förra månaden. Av tillfrågade hushåll svarar 54 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 49 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser sjunker till 14 procent från förra månadens nivå, 18 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 26 procent, jämfört med 24 procent i september.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, att jämföra med 11 procent i september, 14 procent i augusti och 17 procent i juli.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,26 procent, att jämföra med 1,19 procent förra månaden.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Trots att bolånetaket nu införts stiger Boprisindikatorn kraftigt. Svensk ekonomi går starkt och ränteutvecklingen kan komma att blir något mildare än tidigare förväntat. Dessa faktorer räknar hushållen uppenbarligen med ska väga över och bidra till fortsatt stigande bostadspriser.”
 
”Att allt färre hushåll tänker binda räntan visar att hushållen inte är särskilt oroliga för att räntorna ska stiga kraftigt framöver.”
 
Hushållen fortsätter att ligga närmare en procentenhet lägre än Riksbanken i sina ränteförväntningar.”
 
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 29 september till den 6 oktober 2010.
Läs mer här.

Dela: