Boprisindikatorn för november: Allt fler hushåll tror på högre bostadspriser

Publicerat av
november 11, 2013

Synen på bostadsmarknaden blir alltmer positiv. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för november 2013. Boprisindikatorn når sin högsta nivå sedan juli 2007. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,32 procent om  ett år och sex procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i novembermätningen på 53, en ökning med tre enheter jämfört med förra månaden.
Boprisindikatorn november 2013
Av de tillfrågade hushållen svarar 64 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 62 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 11 procent, att jämföra med 12 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 17 procent, att jämföra med 18 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,32 procent, det vill säga 4 punkter under förra månadens nivå.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent, att jämföra med fem procent förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Bostadsmarknaden blir allt hetare. Hushåll med stark framtidstro, starka balansräkningar och goda inkomster i kombination med låga räntor, lågt bostadsbyggande och stigande börskurser förklarar att Boprisindikatorn når sin högsta nivå på drygt sex år.”
 Hushållen räknar med fortsatt låg reporänta ett bra tag framåt.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 68 i Stockholmsområdet, att jämföra med 62 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn på 38 en nedgång från 42 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 53, två enheter högre än i oktobermätningen  (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 29 oktober till 6 november 2013.
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior Advisor

Dela: