Boprisindikatorn mars

Publicerat av
mars 11, 2009

Demoskops och SEB:s Boprisindikator fortsätter kraftigt uppåt.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några,  inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i marsmätningen på minus 2, en uppgång med 21 enheter sedan förra månaden och en uppgång med hela 60 enheter sedan december 2008. 31% tror på stigande bostadspriser medan 33% tror på fallande priser.
Andelen som tror att de kommer att binda sina rörliga räntor närmaste framtiden har ökat stadigt senaste 4 månaderna och ligger nu på 11%.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,34 procent, dvs en något högre nivå än dagens 1 procent.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Hushållens syn på bostadsmarknaden speglar hur jämt det väger mellan de starka motstridiga krafter som påverkar bostadsmarknaden just nu. Extremlåg ränta ligger i den positiva vågskålen. I den negativa ligger risken att förlora jobbet.”
 
”Ytterligare sänkningar från Riksbanken i april kan få optimismen att väga över en tid. Längre fram kan kraftigt stigande arbetslöshet få hushållen att åter se mer dystert på bostadsprisutvecklingen.
 
”Många hushåll pressas hårt av höga räntor under året och vill inte utsätta sig för risken att hamna i samma situation. Därför planerar de sannolikt att välja längre löptider på delar av lånen innan de bundna boräntorna vänder upp.”
 
”Hushållen vågar inte tro på att de extremt svaga konjunkturinsikterna inför det kommande året ska få Riksbanken att sänka räntan ner mot noll.”
 
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.
Se hela rapporten genom att klicka på länken nedan:Boprisindikatorn mars 2009

Dela: