Boprisindikatorn för mars: Hushållen tror åter på stigande bostadspriser

Publicerat av
mars 11, 2014

Allt fler hushåll ser åter positivt på bostadsmarknaden. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för mars 2014. Efter ett par månaders nedgång vänder Boprisindikatorn åter uppåt,  denna gång med 7 enheter till 54. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,88 procent om ett år och fyra procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i marsmätningen på 54 vilket är en ökning med 7 enheter från förra månaden.
Av de tillfrågade hushållen svarar 66 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året mot förra månadens 61. Andelen som tror på fallande priser har minskat till 12 procent mot förra månadens 14 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 17 procent, att jämföra med 19 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,88 procent, det vill säga 3 punkter över förra månadens nivå. Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga 13 punkter över dagens reporänta på 0,75 procent.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är 1 enhet under förra månaden då fem procent planerade att binda.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Boprisindikatorn stiger kraftigt och är nu på sin högsta nivå sedan rekordåret 2007. Förklaringen  ligger nog huvudsakligen i höjda disponibla inkomster, en bra börsutveckling och positiva signaler om ekonomin i allmänhet.”
Hushållen utgår ifrån att reporäntan kommer att vara fortsatt låg det närmaste året.  Att döma av den höga nivån på Boprisindikatorn verkar hushållen inte heller tro att skärpta makrotillsynsåtgärder ska driva upp boendekostnaderna och pressa ner bostadspriserna.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 69 i Stockholmsområdet, att jämföra med 64 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn nu på 34 en nedgång från 38  förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 50 vilket är en uppgång med 1 enhet från förra månaden (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 25 februari till 5 mars.
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior Advisor

Dela: