Boprisindikatorn för maj: På sin högsta nivå på sju år

Publicerat av
maj 12, 2014

Demoskops boprisindikator maj 2014
Andelen hushåll som tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden stiger ytterligare. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för maj 2014. Boprisindikatorn stiger till 60. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,82 om ett år och endast tre procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i majmätningen på 60 vilket är en ökning med fem enheter från förra månaden.
Av de tillfrågade hushållen svarar 66 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året mot förra månadens 65. Andelen som tror på fallande priser har minskat till 6 procent mot förra månadens 10 procent. Andelen som tror på stillastående priser ökar något till 19 procent, att jämföra med 18 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,82 procent, vilket är lägre än förra månadens redan låga nivå (0,89). Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga 7 punkter över dagens reporänta på 0,75 procent.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en procentenhet lägre än förra månaden och bara en enhet högre än den rekordlåga nivån som uppmättes i januari 2014.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Boprisindikatorn är nu uppe på samma höga nivå som i juli 2007 och bara fem enheter ifrån rekordet (65) i juni 2007. Andelen som tror på stigande priser är dock något mindre än vid tidigare års rekordnivåer.”
Hushållen har antagligen rätt i sin prognos att räntorna kommer att vara fortsatt mycket låga en tid framöver. Samtidigt kan mycket hända och det är viktigt att inte göra sig helt beroende av låga räntor för att klara sin vardagsekonomi.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet ligger för tredje månaden i rad kvar på 69. I Skåne ligger indikatorn nu på 56 efter kraftiga uppgångar två månader i rad. I Svealand (exklusive Stockholm) har indikatorn ökat från 53 i april till 61 i maj och i Västra Götaland är indikatorn 54 vilket är en uppgång med en enhet från förra månaden (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior Advisor
 
Om undersökningen:
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 29 april till 7 maj.

Dela: