Boprisindikatorn juli

Publicerat av
juli 13, 2010

Något fler hushåll än tidigare tror att bostadspriserna kommer att stiga och något färre tror att  på stillastående priser det kommande året.
Det visar Demoskops och SEB:s undersökning av synen på bopriser för juli, som dock gjordes före fredagens besked från Finansinspektionen om ett bolånetak. Hushållen tror att reporäntan ligger under en procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan är betydligt fler än förra månaden.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några,  inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i julimätningen på 28, en uppgång med 1 enhet sedan förra månaden. Av tillfrågade hushåll svarar 49 procent att de tror att priserna ska stiga det kommande året, mot 47 procent i juni. Andelen som tror på fallande priser är 21 procent, jämfört med 20 procent förra månaden.
Andelen som tror på stillastående priser är 25 procent, jämfört med 29 procent i juni.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 17 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, vilket är en ökning från 11 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,94 procent att jämföra med 1,01 procent förra månaden.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
”Trots Riksbankens räntehöjning och oroliga börser fortsätter hushållen att tro på högre bostadspriser. En optimistisk syn på framtiden med mindre oro för jobben i kombination med att hushållen ligger så lågt i sina ränteförväntningar ligger sannolikt bakom.”
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 30 juni till den 7 juli 2010.
Läs hela undersökningen.

Dela: