Boprisindikatorn januari 2020

Publicerat av
juni 26, 2020

Fler tror på stillastående bostadspriser under 2020
Boprisindikatorn ligger i januari kvar på samma nivå som föregående månad (43). På regional nivå ligger Skåne fortsatt i topp. Samtliga regioner återfinns i ett spann mellan 38 och 57. En tydlig nedgång har dock skett bland både de som tror på stigande och på sjunkande priser, medan andelen som tror på stillastående priser i det närmaste har fördubblats. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger och ligger nu på 0,46 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån minskar något jämfört med förra månaden och ligger på 6 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för januari 2020.

Dela: