Boprisindikatorn i oktober

Publicerat av
oktober 7, 2008

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några,  inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i oktobermätningen på minus 39, en nedgång med 24 enheter sedan förra månaden och en nedgång med 69 enheter sedan maj. Boprisindikatorn ligger nu på den absolut lägsta nivån sedan mätningarna startade 2003. 18% tror på stigande bostadspriser medan 57% tror på fallande priser.
Det är fortsatt en låg andel (6%) som tror att de kommer att binda sina rörliga räntor närmaste framtiden.
Hushållen tror i genomsnitt att riksbankens reporänta ligger på 4,62% om ett år, vilket är 13 punkter lägre än dagens nivå.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
”Allt fler hushåll räknar med en svag bostadsmarknad den närmaste tiden. Det är rationellt. Hushållen pressas av allt högre räntekostnader till följd av oron på finansmarknaderna. Därtill kommer kraftig inbromsning i konjunkturen och oro för högre arbetslöshet.”
”Även om utsikterna för bostadsmarknaden nu ser övervägande dystra ut finns mildrande faktorer på sikt. Boräntorna väntas så småningom falla tillbaka och från årsskiftet kommer skattesänkningar ge en majoritet av hushållen mer pengar i plånböckerna.”
”Hushållen räknar visserligen med att Riksbanken kommer att sänka räntan, men i betydligt mindre utsträckning än vad marknaden och de flesta bedömare tror.”

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.
Se förändringarna över tid genom att klicka på länken nedan: Boprisindikatorn okt 2008

Dela: