Boprisindikatorn i november

Publicerat av
november 9, 2009

Boprisindikatorn faller marginellt i november.
Visserligen tror något fler hushåll än tidigare på stigande bostadspriser det kommande året. Men andelen som tror på fallande priser ökar något mer. Få hushåll planerar att binda räntan och om ett år spår hushållen att reporäntan ligger på drygt 0,9 procent.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några,  inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i novembermätningen på plus 41, en nedgång med 1 enhet sedan förra månaden. 57% tror på stigande bostadspriser medan 16% tror på fallande priser.
Andelen som tror att de kommer att binda sina rörliga räntor närmaste framtiden ligger nu på 7% jämfört med 5% förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,93 procent, dvs en högre nivå än dagens 0,25 procent men fortfarande på en historiskt sett mycket låg nivå.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Att Boprisindikatorn nu planar ut och faktiskt faller marginellt är positivt och talar för att vi kan få se en lugnare bostadsprisutveckling framöver. Hushållen börjar sannolikt inse att dagens ränteläge är anpassat för ett krisläge och att en återgång mot mer normal ekonomisk utveckling i svensk ekonomi också kommer att leda till högre räntor och därmed högre boendekostnader.
 
Hushållen räknar med fortsatt låg reporänta åtminstone det kommande året. Då är det rationellt att behålla den nuvarande andelen tremånaders/rörlig ränta i låneportföljen.”
 
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.
Läs mer här.

Dela: