Boprisindikatorn i mars

Publicerat av
mars 11, 2008

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några,  inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i marsmätningen på plus 8, en uppgång med 13 enheter sedan förra månaden. 38% tror på stigande bostadspriser medan 30% tror på fallande priser. Under de senaste fyra mätningarna har indikatorn pendlat mellan plus och minus. I december och februari låg indikatorn på minus och i januari och nu i mars på plus.
Det är fortsatt en rekordlåg andel (4%) som tror att de kommer att binda sina rörliga räntor närmaste framtiden.
Hushållen tror att riksbankens reporänta ligger runt 4,5% om ett år, vilket är 0,25 procentenheter högre än idag (se grafik nedan).
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
”Att Boprisindikatorn studsar mellan plus och minus mellan månaderna speglar hur osäker bostadsmarknaden är för tillfället. I den negativa vågskålen ligger svagare konjunkturutsikter och högre räntekostnader än tidigare. I den positiva ligger lägre fastighetsskatt för många villor i storstadsområden. Samtidigt bör den årliga räntekostnaden för uppskov medföra att fler som tidigare skulle valt att flytta till annan bostad nu väljer att bo kvar, vilket minskar utbudet.”
”När konjunkturen är på väg att vända nedåt är det generellt inte rätt läge att binda mer av lånen. Det inser hushållen.”
”Hushållen tror på en höjning till och litar därmed inte på Riksbankens prognos att reporäntan ligger kvar på dagens nivå det närmaste året.”
 
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.
Se hela rapporten genom att klicka på länk nedan:Boprisindikatorn 11 mars

Dela: