Boprisindikatorn i maj

Publicerat av
maj 22, 2008

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några,  inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i aprilmätningen på plus 30, en uppgång med 12 enheter sedan förra månaden. 49% tror på stigande bostadspriser medan 19% tror på fallande priser.
Det är fortsatt en rekordlåg andel (4%) som tror att de kommer att binda sina rörliga räntor närmaste framtiden.
Hushållen tror att riksbankens reporänta ligger runt 4,5% om ett år, vilket är 0,25 procentenheter högre än idag och samma förväntingar som för de två senaste månaderna (se grafik nedan).
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
”Fortsatt god arbetsmarknad och stabilt ränteläge stärker just nu hushållens förtroende för bostadsmarknaden. ” 
”Hushållen räknar med att räntorna är nära toppen och ser därför ingen anledning att binda.”
”Hushållen känner av prisökningar på bland annat drivmedel och livsmedel, men ännu inte att en svagare konjunktur är på väg. Det kan vara förklaringen till att hushållen ligger högre än Riksbanken i ränteförväntningarna.”
Se hela rapporten genom att klicka på länken nedan: Boprisindikatorn 12 maj
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.

Dela: