Boprisindikatorn i juni

Publicerat av
juni 10, 2008

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några,  inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i aprilmätningen på plus 21, en nedgång med 9 enheter sedan förra månaden. 46% tror på stigande bostadspriser medan 25% tror på fallande priser.
Det är fortsatt en rekordlåg andel (4%) som tror att de kommer att binda sina rörliga räntor närmaste framtiden.
Hushållen tror att riksbankens reporänta ligger runt 4,6% om ett år, vilket är 0,35 procentenheter högre än idag och lite högr förväntningar än för en månad sedan.  (se grafik nedan).
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Med tanke på att hushållen allt tydligare märker av högre kostnader för räntor, bensin och mat samtidigt som det talas allt mer om svagare konjunktur framöver är det förvånande att inte Boprisindikatorn faller ännu mer.”
”Hushållen tror inte att räntorna blir så mycket högre än nu och tycker därför inte att de behöver binda mer av lånen.”
”Den senaste tidens fokus på inflationstrycket bidrar sannolikt till att hushållen förväntar sig någon höjning till från Riksbanken.”
 
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.
Se hela rapporten genom att klicka på länken nedan: Boprisindikatorn 9 juni

Dela: