Boprisindikatorn i juli

Publicerat av
juli 9, 2008

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte. Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i julilmätningen på plus 4, vilket är en markant nedgång sedan förra månaden. 36% tror på stigande bostadspriser medan 32% tror på fallande priser.
Det är alltjämt få (8%) som tror att de kommer att binda sina rörliga räntor närmaste framtiden.
Förväntningarna på Riksbankens reporänta ligger runt 4,7% om ett år, vilket är en marginell ökning i förhållande till förra mätningen. Strax efter mätningen höjdes dock räntan till 4,5% och riksbankschefens signalerade ytterligare höjningar. Effekterna av den faktiska höjningen och riksbankchefens planer har således inte fångats upp i boprisindikatorn.
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.
Se förändringarna över tid genom att klicka på länken nedan: Boprisindikatorn juli 2008

Dela: