Boprisindikatorn i januari

Publicerat av
januari 12, 2009

Demoskops och SEB:s Boprisindikator repar sig något.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några,  inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i januarimätningen på minus 49, en uppgång med 13 enheter sedan förra månaden, men en nedgång med hela 79 enheter sedan maj 2008. 13% tror på stigande bostadspriser medan 62% tror på fallande priser.
Andelen som tror att de kommer att binda sina rörliga räntor närmaste framtiden har ökat och ligger nu på 7%.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,05 procent, dvs i princip oförändrat jämfört med dagens reporänta.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Hushållen fortsätter att räkna med fallande bostadspriser. Men den kraftiga räntenedgången på senare tid ligger sannolikt bakom att synen på bostadsmarknaden blivit något ljusare.
 
Efter den senaste tidens räntenedgångar anser uppenbarligen fler hushåll att de bundna räntorna kommit ner på attraktiva nivåer.”
 
”Hushållen litar på Riksbankens prognos att reporäntan kommer att ligga kvar på två procent under året, trots att många bedömare prognostiserar ytterligare räntesänkningar.”
 
 
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.
Se hela rapporten genom att klicka på länken nedan:
Boprisindikatorn jan 2009

Dela: