Boprisindikatorn i december

Publicerat av
december 9, 2008

Demoskops och SEB:s Boprisindikator faller till ny lägstanivå.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några,  inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i decembermätningen på minus 62, en nedgång med 10 enheter sedan förra månaden och en nedgång med hela 92 enheter sedan maj. Boprisindikatorn ligger nu på den absolut lägsta nivån sedan mätningarna startade 2003. 11% tror på stigande bostadspriser medan 73% tror på fallande priser.
Andelen som tror att de kommer att binda sina rörliga räntor närmaste framtiden ligger nu på den rekordlåga andelen 3%.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 3,42 procent. Det är något lägre än förra månaden, men långt över dagens reporänta. Observera att intervjuerna genomfördes före Riksbankens senaste räntesänkning.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
” En allvarlig oro för jobben och framtiden ligger bakom hushållens alltmer negativa syn på bostadsmarknaden. Riksbankens kraftfulla räntesänkningar kan mildra prisnedgången men den tvära inbromsningen i konjunkturen och svagare arbetsmarknad väger trots allt tyngst för hushållen,.”
 
” Hushållen räknar med lägre räntor i lågkonjunkturens spår. Då är det rationellt att inte binda mer av lånen.”
 
Se hela rapporten genom att klicka på länken nedan:
Boprisindikatorn dec 2008

Dela: