Boprisindikatorn i augusti

Publicerat av
augusti 20, 2008

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några,  inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i augustimätningen på minus 1, en nedgång med 5 enheter sedan förra månaden och en nedgång med 31 enheter sedan maj. 32 tror på stigande bostadspriser medan 33% tror på fallande priser.
Det är fortsatt en låg andel (5%) som tror att de kommer att binda sina rörliga räntor närmaste framtiden.
Hushållen tror att riksbankens reporänta ligger runt 4,90% om ett år, vilket är 0,40 procentenheter högre än idag. (Se grafik nedan).
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Högre kostnader för främst räntor, livsmedel och bensin i kombination med allt tydligare signaler om svagare konjunktur och skakig bostadsmarknad har fått hushållen att se negativt på bostadsprisutvecklingen framöver.”
” Hushållen har tagit till sig Riksbankens prognos om ytterligare ett par räntehöjningar.”
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.
Se förändringarna över tid genom att klicka på länken nedan: Boprisindikatorn augusti

Dela: