Boprisindikatorn för september: Fler tror på stigande bostadspriser

Publicerat av
september 10, 2013

Fler hushåll spår stigande bostadspriser och något färre tror på fallande priser. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för september 2013. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,25 procent om ett år och fyra procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i septembermätningen på 51, en ökning med sex enheter jämfört med förra månaden.
Demoskops boprisindikator september 2013
Av de tillfrågade hushållen svarar 61 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 57 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 10 procent, att jämföra med 12 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 20 procent, att jämföra med 23 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,35 procent, det vill säga 10 punkter över förra månadens nivå.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sju procent, att jämföra med fyra procent förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
I en marknad där sex av tio tror att priserna är på väg upp och bara var tionde tror att priserna kommer att falla ökar trycket uppåt på bostadspriserna.”
 Hushållen litar inte riktigt på Riksbankens ränteprognos att reporäntan ska ligga kvar på en procent fram till slutet av 2014.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 38 i Skåne, att jämföra med 27 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn kvar på 59, I Västra Götaland är indikatorn 52 att jämföra med 51 i augustimätningen (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 27 augusti til 3 september 2013.
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten
Senior Advisor

Dela: