Boprisindikatorn för oktober: Hushållen marginellt mindre positiva till bostadsmarknaden

Publicerat av
oktober 7, 2013

Den optimistiska synen på bostadsmarknaden försämras marginellt. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för oktober 2013. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,36 procent om ett år och fem procent planerar att binda räntan.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i oktobermätningen på 50, en minskning med en enhet jämfört med förra månaden.
Såväl andelen som tror på stigande som andelen som tror på fallande priser ökar något. Men andelen som tror på fallande priser ökar mer. Av de tillfrågade hushållen svarar 62 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 61 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 12 procent, att jämföra med 10 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 18 procent, att jämföra med 20 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,36 procent, det vill säga bara 1 punkt över förra månadens nivå.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fem procent, att jämföra med sju procent förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Boprisindikatorn har stigit kraftigt under hela året och nått en historiskt hög nivå. Att den nu faller marginellt beror sannolikt främst på svagare börsutveckling de senaste veckorna, men diskussionen om behovet av en starkare amorteringskultur kan också spela in. Fortfarande är dock synen på bostadsmarknaden tydligt positiv, indikerande fortsatt stigande priser den närmaste tiden.”
Hushållen räknar med stabilt låg kort boränta ett bra tag framåt.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 62 i Stockholmsområdet, att jämföra med 59 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn på 42 en uppgång från 38 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 51, en enhet lägre än i septembermätningen. (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 24 september till 2 oktober 2013.
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior Advisor

Dela: