Boprisindikatorn för november: Nedgång för andra månaden i rad

Publicerat av
november 11, 2014

Hushållens förväntningar på bostadspriserna fortsätter att bromsa in och faller med 2 enheter till 57. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor har ökat från 4 till 7 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för november 2014.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 57 vilket är en nedgång med två enheter från förra månaden.
Demoskop Boprisindikatorn november 2014
Av de tillfrågade hushållen svarar 67 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, mot förra månadens 68. Andelen som tror på fallande priser stiger till 10 procent från förra månadens 9. Andelen som tror på stillastående priser ökar till 15 procent, att jämföra med 14 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,42 procent, ungefär samma nivå som förra månaden, 0,41 procent. Detta trots att frågorna i huvudsak ställdes efter att Riksbanken meddelat sin räntesänkning till 0 procent.
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sju procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med tre enheter från förra månadens fyra procent.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Siffrorna de senaste två månaderna kan vara början till en något lugnare utveckling på bostadsmarknaden. Men nivåerna är alltjämt höga och förändringarna är relativt små så det behövs fler mätningar för att säga om det är verklig omsvängning.”
Det är överraskande att varken räntebeslutet i sig eller Riksbankens sänkta ränteprognos fått effekt på hushållens syn på ränteutvecklingen. Tidigare har ofta hushållens förväntningar legat lägre än Riksbankens men nu är det tvärtom.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet faller från rekordnivån 72 till 70. I Skåne ökar indikatorn till 50, vilket är en uppgång med fyra enheter från förra månaden och i Östra Götaland fortsätter indikatorn att sjunka från 57 till 52. I Svealand (exkl. Stockholm) har indikatorn sjunkit två enheter från förra månaden och ligger nu på 58. I Västra Götaland är indikatorn 57 vilket är en nedgång med sex enheter från förra månaden (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior Advisor
 
Om undersökningen
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 28 oktober till 5 november.
 

Dela: