Boprisindikatorn för mars: Nya rekordförväntningar på redan het bostadsmarknad

Publicerat av
mars 9, 2015

Hushållens förväntningar på bostadspriserna ökar med 2 enheter till den nya rekordnivån 68. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,39 procent om  ett år och andelen som planerar att binda sina räntor sjunker något från 7 till 6 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för mars 2015.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 68 vilket är en uppgång med 2 enheter från förra månaden.
Av de tillfrågade hushållen svarar 76 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med 2 procentenheter från förra månadens 74 vilket var den högsta notering som dittills uppmätts. Andelen som tror på sjunkande priser ligger kvar på förra månadens nivå, 8 procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar till 9 procent från förra månadens 13.
Demoskops boprisindikator för mars 2015
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,39 procent, 3 punkter lägre än förra månaden, 0,42 procent.
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med en enhet från förra månadens sju procent.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Uppgången från redan rekordhöga nivåer spetsar till läget på den svenska bostadsmarknaden. Höga boprisförväntningar kan i vissa lägen bli självuppfyllande och driva upp både priserna och hushållens skuldsättning ytterligare. Uppsidan är att konsumtionen och därmed svensk ekonomi som helhet kan stimuleras då många hushåll känner att de har ett stort och växande värde i sin bostad.”
Många faktorer ligger bakom uppgången men tyngst väger de låga räntorna, urbaniseringen och det låga byggandet som trots att det nu ökar har skapat ett stort bostadsunderskott i många delar av landet.”
”I samband med sänkningen av reporäntan till -0,1 procent signalerade Riksbanken både att den kan bli ännu lägre och att den kommer att vara låg länge. Ännu är inte hushållens förväntningar i linje med Riksbankens eller marknadens, men för varje månad rör sig ränteförväntningarna nedåt vilket också pressar boprisförväntningarna uppåt.” 
Synen på bostadspriserna skiljer sig mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar mest i Skåne från förra månadens 45 till 57. Stockholm och Norrland ökar med tre respektive två enheter till 79 respektive 59, Svealand (exkl. Stockholm) från 63 till 71 och Västra Götaland från 62 till 66. I Östra Götaland faller indikatorn till 59, vilket är en nedgång med tre enheter från förra månaden (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Läs hela undersökningen här.
 
Per Hörnsten, Senior Advisor
 
 
Om undersökningen:
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 23 februari till 4 mars.

Dela: