Boprisindikatorn för januari

Publicerat av
januari 14, 2013
Hushållen ser mer positivt på bostadsmarknaden
Hushållen har blivit mer positiva till bostadsmarknaden. Fler än tidigare tror på stigande bostadspriser och färre tror på fallande priser. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för januari 2013. Hushållen tror att reporäntan ligger på  drygt 1 procent om ett år och åtta procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i januarimätningen på plus 7, en uppgång med fem enheter sedan förra månaden.
Av tillfrågade hushåll svarar 36 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 35 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 29 procent, att jämföra med 33 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 29 procent, att jämföra med 26 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,07 procent, att jämföra med 1,34 procent i decembermätningen.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar åtta procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, att jämföra med fyra procent förra månaden.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

 Riksbankens sänkning av reporäntan i december ligger med stor sannolikhet bakom hushållens mer optimistiska syn på bostadspriserna. Uppenbarligen väger lägre räntor, som påverkar bomarknaden positivt, just nu tyngre för hushållen än risken för högre arbetslöshet.”
 Efter Riksbankens sänkning räknar nu hushållen med att reporäntan ligger kvar på dagens nivå hela det kommande året.”
 Hushållen tror fortfarande inte på någon reporäntesänkning.”

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 2 till 10 januari 2013.
Läs hela undersökningen här.

Dela: