Boprisindikatorn för augusti

Publicerat av
augusti 12, 2013

Fler tror på stigande bostadspriser
Fler hushåll spår stigande bostadspriser och något färre tror på fallande priser. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för augusti 2013. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,25 procent om ett år och fyra procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i augustimätningen på 45, en ökning med tre enheter jämfört med förra månaden.
Av de tillfrågade hushållen svarar 57 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 55 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 12 procent, att jämföra med 13 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 23 procent, att jämföra med 25 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då kommer att ligga på 1,25 procent, samma nivå som i julimätningen.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent, att jämföra med sex procent förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Sommaren har förflutit utan dramatik på de finansiella marknaderna. Hushållen börjar känna större tillförsikt inför framtiden, börsen stiger och räntorna är fortfarande låga. Dessa faktorer förklarar att hushållens syn på bostadsmarknaden blivit än mer positiv. Med Boprisindikatorn på så hög nivå som 45 lär vi får se fortsatt stigande bostadspriser i höst.” 
Hushållen litar på att Riksbanken kommer att hålla fast vid sin ränteprognos, att börja höja reporäntan  först om ett år.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 27 i Skåne, att jämföra med 30 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn på 59, att jämföra med 55 förra månaden, I Västra Götaland är indikatorn 51 att jämföra med 44 i julimätningen. (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
 
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior Advisor
 
Om undersökningen:
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 30 juli till 7 augusti 2013.

Dela: