Boprisindikatorn för februari: Hushållen tror på något svagare bostadsmarknad

Publicerat av
februari 10, 2014

Fler hushåll tror att bostadsmarknaden är på väg att svalna av. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för februari 2014. Boprisindikatorn sjunker för andra månaden i rad, denna gång med 2 enheter till 47. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,85 procent om ett år och fem procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i februarimätningen på 47 vilket är en minskning med 2 enheter från förra månaden.
Av de tillfrågade hushållen svarar 61 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, vilket är samma som förra månaden. Andelen som tror på fallande priser har ökat till  14 procent mot förra månadens 12 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 19 procent, jämfört med 18 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,85 procent, det vill säga 2 punkter under förra månadens nivå. Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga 10 punkter över dagens reporänta på 0,75 procent.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fem  procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är 3 procentenheter fler än förra månaden då endast två procent planerade att binda.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
”Boprisindikatorn ligger fortfarande på en hög nivå men de senaste två månaderna indikerar ändå ett trendbrott nedåt. Det kan bero på den pågående diskussionen om fler regleringar av lånemarknaden eller den ökande mediala uppmärksamheten kring bopriserna.”
”Hushållen gör samma bedömning som både Riksbanken och marknaden, att räntorna kommer att förbli låga.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 64 i Stockholmsområdet, att jämföra med 66 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn på 38 en nedgång från 40 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 49 vilket är en nedgång med 8 enheter från förra månaden (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior Advisor
 
Om undersökningen
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 28 januari till 5 februari.

Dela: