Boprisindikatorn för december: Hushållen tror på fortsatt het bostadsmarknad

Publicerat av
december 9, 2013

Synen på bostadsmarknaden är oförändrad. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för december 2013. Boprisindikatorn ligger kvar på sin högsta nivå sedan juli 2007. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,25 procent om  ett år och bara sex procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i decembermätningen på 53, samma nivå som förra månaden.
Av de tillfrågade hushållen svarar 65 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 64 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 12 procent, att jämföra med 11 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 16 procent, jamfört med 17 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,25 procent, det vill säga 7 punkter under förra månadens nivå.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
”Bostadsmarknaden är fortsatt het. Låga räntor, en stark börhöst och bra realinkomster verkar väga tyngre för hushållen än diskussionen om ökade amorteringskrav och risk för bostadsbubbla. Därmed ligger boprisindikatorn kvar på 53 vilket är det högsta värde vi sett sedan rekordåret 2007.”
”Hushållen har stärkts ytterligare i sin uppfattning att de låga räntorna kommer att bestå ett bra tag framöver.”
 Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 69 i Stockholmsområdet, att jämföra med 68 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn på 37 en nedgång från 38 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 57, fyra enheter högre än i novembermätningen (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 26 november till 4 december 2013.
boprisindikatorn december 2013
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior Advisor
 

Dela: