Boprisindikatorn för april: Hushållen tror på fortsatt stigande bostadspriser

Publicerat av
april 8, 2014

Fler hushåll ser mer positivt på bostadsmarknaden. Det visar Demoskops och SEB:s Boprisindikator för april 2014. Boprisindikatorn stiger till 55. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,89 procent om ett år och fyra procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i aprilmätningen på 55 vilket är en ökning med en enhet från förra månaden.
Av de tillfrågade hushållen svarar 65 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året mot förra månadens 66. Andelen som tror på fallande priser har minskat till 10 procent mot förra månadens 12 procent. Andelen som tror på stillastående priser ökar till 18 procent, att jämföra med 17 procent förra månaden.
Av de tillfrågade hushållen svarar 65 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året mot förra månadens 66. Andelen som tror på fallande priser har minskat till 10 procent mot förra månadens 12 procent. Andelen som tror på stillastående priser ökar till 18 procent, att jämföra med 17 procent förra månaden.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som under förra månaden.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Resultatet visar att förra månadens kraftiga uppgång inte var någon tillfällighet. I stället står sig resultatet och förstärks till och med ytterligare något.”
Hushållen uppfattning om den framtida reporäntan har varit stabil de senaste månaderna. Liksom de flesta av marknadens aktörer tror hushållen att reporäntan kommer att vara fortsatt mycket låg under det närmaste året.”
Synen på bostadspriserna skiljer sig mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 69 i Stockholmsområdet, samma nivå som förra månaden. I Skåne ligger indikatorn nu på 48 en kraftig uppgång från 34 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 53 vilket är en uppgång med tre enheter från förra månaden (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).
Läs hela undersökningen här.
Per Hörnsten, Senior advisor
 
Om undersökningen:
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 25 mars till 2 april.

Dela: