Boprisindikator i september

Publicerat av
september 7, 2009

Hushållen ser allt mer positivt på bostadsmarknaden och Demoskops och SEB:s Boprisindikator fortsätter uppåt.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några,  inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

Indikatorn ligger i septembermätningen på plus 40, en uppgång med 18 enheter sedan förra månaden. 53% tror på stigande bostadspriser medan 13% tror på fallande priser.

Andelen som tror att de kommer att binda sina rörliga räntor närmaste framtiden ligger nu på 5% jämfört med 8% förra månaden.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,88 procent, dvs en högre nivå än dagens 0,25 procent men fortfarande på en historiskt sett mycket låg nivå.

SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Extremt låg ränta, stigande börs och något ljusare konjunkturutsikter har fått hushållen att se allt mer positivt på bostadsmarknaden. Eftersom majoriteten av bolåntagare väljer kort boränta slår Riksbankens räntesänkningar direkt och ger mer pengar i plånböckerna, något som sannolikt bidrar till att höja bostadshumöret. Dessutom är det, trots fortsatt stigande arbetslöshet, ganska få som oroar sig för att någon i hushållet ska bli av med jobbet.”

När fler än hälften tror på prisuppgång och bara 13 procent på prisfall känns den befarade sättningen på bostadsmarknaden åtminstone för tillfället undanröjd.”

Hushållen litar visserligen inte på att Riksbanken håller kvar reporäntan på 0,25 procent ett år till, men tror ändå på en reporänta på under en procent. Det är sannolikt förklaringen till att så få tänker binda.”

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten.
Läs hela undersökningen här.

Dela: