Boprisindikator för september

Publicerat av
september 6, 2010

Cirka hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser och knappt vart femte hushåll tror på fallande priser.  Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för september.
Hushållen tror att reporäntan ligger på 1,19 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan faller tillbaka sedan förra månaden.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i septembrmätningen på 31, en uppgång med 1 enhet sedan förra månaden. Av tillfrågade hushåll svarar 49 procent att de tror att priserna ska stiga det kommande året, mot 48 procent i augusti. Andelen som tror på fallande priser är 18 procent, vilket är oförändrat med förra månaden.
Andelen som tror på stillastående priser är 24 procent, jämfört med 27 procent i augusti.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, vilket är en minskning från 14 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,19 procent att jämföra med 1,13 procent förra månaden. Alla intervjuer genomfördes före Riksbankens avisering om en räntehöjning till 0,75%.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Hushållen fortsätter att vara försiktigt optimistiska när det gäller prisutvecklingen på bostäder. Varken medvetenheten om att räntorna kommer att stiga eller att bolånetaket införs inom kort har hittills påverkat. Det är bra drag i svensk ekonomi och hushållen har en ljus syn på både sin och landets ekonomi framöver. Dessa faktorer väger uppenbarligen tyngre för hushållen.”
 
Hushållen inser att reporäntan är på väg upp. Men de litar inte på att det kommer att gå så fort som Riksbanken spår.”
 
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 25 augusti till den 1 september 2010.
Läs hela undersökningen.

Dela: