Boprisindikator för maj

Publicerat av
maj 17, 2010

Fler hushåll tror på stigande bostadspriser och färre än tidigare tror på fallande priser det kommande året. Det visar Demoskops och SEB:s undersökning av synen på bopriser för maj. Hushållen tror att reporäntan ligger på strax under en procent om ett år och något fler hushåll än tidigare planerar att binda räntan..

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några,  inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

Indikatorn ligger i majmätningen på 41, en uppgång med 6 enheter sedan förra månaden. Av tillfrågade hushåll svarar 54 procent att de tror att priserna ska stiga det kommande året, mot 50 procent i april. Andelen som tror på fallande priser är 13 procent, jämfört med 15 procent förra månaden.

Andelen som tror på stillastående priser är 25 procent, jämfört med 30 procent i april.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,97 procent att jämföra med 1,03 procent förra månaden.

SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

” Kombinationen av starkare konjunktur, ljusare syn på arbetsmarknaden och ännu en tid med mycket låga räntor får hushållen att tro på högre bostadsprise.”

”Undersökningen genomfördes i huvudsak före såväl den kraftiga börsnedgången i kölvattnet av Greklandskrisen som beskedet om begränsningar i möjligheten att belåna bostäder.”

”Hushållen ligger lägre i sina ränteförväntningar än både Riksbanken och marknaden.”

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 28 april till den 5 maj 2010.

Läs hela undersökningen här.

Dela: