Boprisindikator för juni

Publicerat av
juni 11, 2012

Färre tror på stigande huspriser

De svenska hushållen tror på en svagare utveckling för bostadspriserna i juni jämfört med vad de gjorde föregående månad. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för juni 2012. Hushållen tror att reporäntan ligger på drygt 1,6 procent om ett år och sex procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i junimätningen på plus 13, en nedgång med 7 enheter sedan förra månaden.
Av tillfrågade hushåll svarar 38 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, att jämföra med 45 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 25 procent, vilket är samma nivå som förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 32 procent, att jämföra med 24 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,63 procent, att jämföra med 1,64 procent i majmätningen.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är något färre än förra månaden.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Förvärrad Greklandskris och fallande börser är sannolikt de främsta förklaringarna till att hushållen blivit mer tveksamt inställda till bostadsmarknadens utveckling framöver.”
 
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 30 maj till 6 juni 2012.
Läs hela undersökningen här.

Dela: