Boprisindikator för januari

Publicerat av
januari 18, 2011

Färre än tidigare tror på stigande bostadspriser.
Färre hushåll än tidigare tror på stigande bostadspriser och fler hushåll tror på fallande priser. Det visar Demoskops  och SEB:s Boprisindikator, som faller för andra månaden i följd. Fortfarande tror dock en majoritet av hushållen på stigande priser.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i januarimätningen på 32, en nedgång med 9 enhet sedan förra månaden. Av tillfrågade hushåll svarar 51 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 55 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger till 19 procent från förra månadens nivå, 14 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 22 procent, jämfört med 26 procent i november.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 9 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som i november och december.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,97 procent, att jämföra med 1,80 procent förra månaden.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Det börjar bli alltmer uppenbart för hushållen att boendekostnaderna kommer att stiga framöver. Räntorna fortsätter upp i takt med starkare konjunktur. Bolånetaket innebär fördyringar för den som finansierar delar av sitt köp med lån utan säkerhet. Och skärpta amorteringskrav och försämrade ränteavdrag är uppe till diskussion som möjliga åtgärder för att dämpa hushållens lust att låna. Sammantaget medför dessa faktorer att hushållens syn på bostadsmarknaden blivit lite svalare.”
 
Hushållens ränteförväntningar ligger nu nära Riksbankens egen prognos för reporäntans utveckling det kommande året.”
 
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 3-11 januari 2011.
 
Läs hela rapporten hem.

Dela: