Boprisindikator för februari

Publicerat av
februari 8, 2011

Fler hushåll tror att bostadspriserna ska stiga och något färre än tidigare tror att priserna ska falla. Det visar Demoskops och SEB:s Boprisindikator för februari – som därmed vänder upp efter två månader med fallande siffror. Hushållen tror att reporäntan ligger på 1,97 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan är något lägre än förra månaden.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i februarimätningen på 36, en uppgång med 4 enheter sedan förra månaden. Av tillfrågade hushåll svarar 54 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 51 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger till 18 procent från förra månadens nivå, 19 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 21 procent, jämfört med 22 procent i januari.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 9 procent under november- januari.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,97 procent, exakt samma nivå som i januarimätningen.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Svensk ekonomi går mycket starkt och hushållen och företagen har en ljus syn på utvecklingen framöver. Uppenbarligen väger dessa faktorer tyngre för hushållen vid bedömningen av boprisutvecklingen än risken för högre räntor och andra låneåtstramande åtgärder som diskuteras för närvarande.”
 
Hushållens ränteförväntningar ligger nu något i underkant.”
 
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 26 januari – 2 februari 2011.
Läs hela undersökningen här.

Dela: