Boprisindikator för december

Publicerat av
december 8, 2010

Färre hushåll än tidigare tror på stigande bostadspriser och fler hushåll tror på fallande priser. Det visar Demoskops  och SEB:s Boprisindikator, som efter fem månaders uppgång nu faller tillbaka. Fortfarande tror dock en majoritet av hushållen på stigande priser.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i decembermätningen på 41, en nedgång med 7 enhet sedan förra månaden. Av tillfrågade hushåll svarar 55 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 58 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger till 14 procent från förra månadens nivå, 10 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 26 procent, jämfört med 24 procent i november.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 9 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. det är lika stor andel som i november.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,80 procent, att jämföra med 1,63 procent förra månaden.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
 
Diskussionen kring eventuella amorteringskrav eller försämring av ränteavdrag på lån i syfte att dämpa låneökningen till hushållen har sannolikt fått hushållen att se lite mindre ljust på bostadsmarknaden.”
 
Hushållen har nu realistiska förväntningar om reporäntans utveckling det kommande året även om de fortfarande ligger strax under Riksbankens reporänteprognos.”
 
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 29 september till den 6 oktober 2010.
 
Lär hela undersökningen här.

Dela: