Boprisindikator för augusti

Publicerat av
augusti 10, 2010

Hushållen ser fortsatt ljust på bostadsmarknaden – Demoskops och SEBs Boprisindikator stiger.
Cirka hälften av de svenska hushållen tror att bostadspriserna kommer att stiga under det kommande året, men andelen som tror på stillastående priser ökar. Allt färre hushåll tror på fallande priser. Det visar Boprisindikatorn för augusti.
Hushållen tror att reporäntan ligger på 1,13 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan faller tillbaka sedan förra månaden.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i augustimätningen på 30, en uppgång med 2 enhet sedan förra månaden. Av tillfrågade hushåll svarar 48 procent att de tror att priserna ska stiga det kommande året, mot 49 procent i juli. Andelen som tror på fallande priser är 18 procent, jämfört med 21 procent förra månaden.
Andelen som tror på stillastående priser är 27 procent, jämfört med 25 procent i juli.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 14 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, vilket är en minskning från 17 procent förra månaden men fortfarande betydligt fler än snittnivån från tidigare mätningar.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,13 procent att jämföra med 0,94 procent förra månaden.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
Finansinspektionens besked om bolånetaket på 85 procent, som kommit sedan förra boprisindikatormätningen, verkar åtminstone hittills inte ha haft någon påverkan på hushållens förtroende för bostadsmarknaden.”
 
”Riksbankens räntehöjning i juli har fått hushållen att börja inse att räntan kommer att bli högre framöver. Men fortfarande ligger hushållens ränteförväntningar närmare en procentenhet lägre än Riksbankens egen prognos för reporäntan om ett år.”
 
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 30 juni till den 7 juli 2010.
Läs mer här.

Dela: