Boprisindikator för april

Publicerat av
april 10, 2012

Boprisindikatorn stiger till högsta nivån på tio månader
Synen på bostadsmarknaden fortsätter att förbättras. Allt fler tror på stigande priser och betydligt färre än tidigare tror på fallande priser. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator  som når sin högsta nivå sedan juni 2011. Hushållen tror att reporäntan ligger på knappt 1,6 procent om ett år och sex procent planerar att binda räntan.
I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
Indikatorn ligger i aprilmätningen på plus 15, en uppgång med 14 enheter sedan förra månaden.
Av tillfrågade hushåll svarar 41 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, att jämföra med 34 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 26 procent, att jämföra med förra månadens 33 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 26 procent, att jämföra med 28 procent förra månaden.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,57 procent, att jämföra med 1,54 procent i marsmätningen.
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är lika många som förra månaden.
SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
” Lugna ränteutsikter för det kommande året är sannolikt den viktigaste förklaringen till att hushållen nu är svagt positiva till utvecklingen på bostadsmarknaden. Och även om svensk ekonomi går svagt 2012 räknar sannolikt de flesta med att få behålla jobben, vilket också påverkar.”
 
” Hushållen tror att Riksbanken kommer att följa sin ränteprognos och låta reporäntan ligga kvar på dagens nivå.”
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 28 mars till 4 april 2012.
Läs hela undersökningen här.

Dela: