AMFs analysarbete

Publicerat av
december 21, 2009

I Dagens Opinions nyhetsbrev finns idag en intervju med pensionsförvaltaren AMFs analyschef Martin Düring. Martin berättar om AMFs gedigna och långsiktiga analysarbete inom fyra områden:
– Löpande varumärkestracking
– Frågor om reklamfilmer
– PR-analys
– Utvecklingen i sociala medier och  den egna hemsidan
Tillsammans ger dessa analyser en rik bild av hur väl varumärket mår och vilka insatser som kan behövas.
 
Vi tycker det är roligt att marknadsanalysens betydelse för kommunikationsarbetet får större uppmärksamhet i media. Som Martin poängterar i artikeln har AMFs analysarbete kunnat guida företaget att inrikta sina kommunikationsinsatser på de frågor som omvärlden främst tar till sig. På så sätt har analysen haft en påtaglig betydelse för företagets snabba återhämtning efter den senaste tidens svacka.
 
Demoskop har arbetat kontinuerligt med AMF sedan 1999 och genomför bland annat den ovan nämnda varumärkestrackingen.
 
 

Dela: