Almedalsmätning: En av fyra tror att Lööf inte kommer att sitta kvar fram till valet

Publicerat av
juli 6, 2012

När Annie Lööf tillträdde som partiledare för Centerpartiet i september 2011 var förhoppningarna på henne stora. Som ung kvinna representerade var hon också en tydlig kontrast till Alliansens övriga partiledare och hon ansågs ha möjligheter att nå ut till nya väljargrupper.
Inledningsvis fanns positiva tendenser i väljarkåren, men nu har man ännu mer än tidigare dragits i sträckstriden och blickarna riktas mer mot fyraprocentsnivån än uppåt. I Demoskops julimätning nådde Centerpartiet 3,5%. Mot bakgrund av detta ställde vi frågan: ”Tror du att Centerpartiets partiledare Annie Lööf kommer sitta kvar som partiledare fram till valet?”
En av fyra (23%) tror inte att hon sitter kvar. Tvivlen är störst ibland oppositionsanhängare, men även en av åtta (13%) Allianssympatisörer tror att hon inte blir kvar. Bland de egna väljarna tror dock i princip alla (95%) att Lööf kommer att sitta kvar.

Dela: