Almedalsmätning: 6 av 10 väljare anser Sjöstedt är en bättre partiledare än Ohly

Publicerat av
juli 4, 2012
Inför Almedalsveckan har Demoskop intervjuat 2 235 personer om bilden av partiledarna och partierna. Varje dag publicerar vi en fråga som rör det parti vars partiledare talar på kvällen. Idag är det Vänsterpartiets dag med Jonas Sjöstedt som talare.
f
I januari i år tillträdde Jonas Sjöstedt som ny ledare för Vänsterpartiet. I det kaos som då rådde kring Socialdemokraterna fick han en god start och starkt stöd redan i februarimätningen. Han betraktas som retoriskt skicklig med god potential att långt även bland mer vänsterorienterade socialdemokrater. Samtidigt har nu Socialdemokraterna nu fått en ledare som visserligen betraktas som mer högerorienterad, men som också når ut till betydligt bredare grupper än företrädaren. Den förväntade Sjöstedteffekten är svår att bedöma. Mot bakgrund av det ställde vi frågan: ”Anser du att Jonas Sjöstedt är en bättre ledare för Vänsterpartiet än vad Lars Ohly var?”
f
En klar majoritet (63%) anser att Sjöstedt är bättre. Uppfattningen att han är bättre gäller oavsett politiska sympatier, men särskilt tydligt är det i de egna leden där 88% ställer sig bakom Sjöstedt.
Dela: