Alliansen på väg att tappa greppet?

Publicerat av
februari 22, 2012

Idag skriver Markus Uvell på Expressens debattsida om de utmaningar Alliansen står inför. Artikeln utgår från en löpande mätning som Demoskop gjort tillsammans med Timbro sedan maj 2011.
 
Varje månad har vi frågat om väljarnas syn på Alliansen respektive Socialdemokraterna i ett antal frågor kopplade till regeringsförmåga:
 
1) Kan bibehålla stabilitet i de offentliga finanserna
2) Har en bra politik för att skapa fler jobb
3) Har en bra politik för hela Sverige
4) Har idéer för framtiden
 
De borgerliga partierna har under perioden varit överlägsna på alla punkter, men de senaste två månaderna det skett en dramatisk förändring. Socialdemokraterna är i kapp förtroendemässigt i alla frågor utom att bibehålla stabilitet i de offentliga finanserna, men även här tappar de borgerliga partierna. Ett häpnadsveckande skifte som visar hur skört Alliansens övertag i opinionen är. Detta ger en mer djupgåendebild av det ökade opinionsstöd som Socialdemokraterna har haft den senaste tiden.
 
trendborgerligavss
 
Undersökningen har gjorts i Demoskops Onlinepanel, som är telefonrekryterad och baserad på ett slumpmässigt urval. Resultatet har vägts med avseende på parti, boendeområde, kön och ålder. Antal intervjuer per omgång är mellan 1 000 och 1 300.
 
Per Nilsson
Head of Public Opinion Analysis

Dela: