Väljarbarometer

Publicerat av
februari 26, 2013

Väljarbarometer

Demoskop är ett välkänt företag bland allmänheten. Det man framförallt känner till är att vi kontinuerligt mäter hur väljaropinionen utvecklas. Under mer än ett decennium har vi månatligen intervjuat 1 000 slumpmässigt utvalda röstberättigade svenskar om vilket parti de skulle rösta på i nuläget. Demoskops väljarbarometer görs sedan 2008 i samarbete med Expressen.

 • Etablerades av Hans Zetterberg och Karin Busch 1990
 • Genomfördes kvartalsvis 1990 – 1997
 • Har genomförts månatligen sedan 1998
 • I samarbete med Finanstidningen 2000 – 2002
 • I samarbete med TV4/Expressen 2005 – 2007
 • Valdagsmätningar för TV4 1998, 2002, 2006
 • I samarbete med Expressen sedan 2008

Värderingar är den viktigaste utgångspunkten för hur man röstar. Samtidigt kan sägas att väljarna över tiden blivit alltmer lättrörliga. Det finns en tendens att sak- och personfrågor får större betydelse i relation till värdegrunden. Partiernas exponering under valrörelsens sista fas blir därför alltmer väsentlig. Det begränsar möjligheterna att göra tillförlitliga prognoser långt innan det faktiska valet. Avsikten med Demoskops väljarbarometer är att fånga de aktuella opinionsvindarna och att bedöma hur politiska utspel, så kallade affärer eller andra väsentliga händelser påverkar opinionen. Avsikten är alltså inte att förutspå valresultatet, för en mer utförlig beskrivning av principer bakom och syfte med väljarbarometern, läs här.

 • Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten
 • Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)
 • Metod och urval: Telefonintervjuer baserat på slumpmässiga telefonnummer.  Fasta registrerade nummer kompletteras med mobila nummer och slumpade nummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.
 • Tid: Åtta dagars intervjuperiod vid varje månadsskifte
 • Antal genomförda intervjuer:  Tidigare 1 000 nu 1250
 • Vägning: För att justera för skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti och hushållsstorlek.

Se vår senaste väljarbarometer genom att klicka här.

Dela: