Förtroendet för Reinfeldt alltjämt större än för Sahlin

Publicerat av
februari 13, 2008

Förtroendet för Fredrik Reinfeldt är 2,97 på en femgradig skala, vilket kan jämföras med 2,81 för huvudopponenten Mona Sahlin. Trenden har under en längre tid varit vikande för statsministern (från 3,35 i januari 2007 till 2,85 i januari 2008) samtidigt som oppositionsledaren Sahlin sakta har ökat sitt förtroende (från 2,83 i januari 2007 till 2,98 i oktober 2007). Den trenden är nu bruten.

”Sahlins stora problem är att övertyga bland de egna partianhängarna”, säger Demoskops VD Anders Lindholm. Endast sex av tio (60%) socialdemokrater har förtroende för henne, vilket ska jämföras med att drygt åtta av tio (84%) moderater har förtroende för moderatledaren. Genomsnittsförtroendet för Sahlin bland socialdemokratiska anhängare är endast 3,60, Motsvarande omdöme för Reinfeldt är 4,11.

”Förtroendet för Sahlin har sannolikt tagit skada av hennes hantering av vem som ska vara ekonomisk talesman för partiet,” säger Anders Lindholm. ”För Reinfeldts del kan trendbrottet eventuellt kopplas till plånboksfrågor, då mätningen genomfördes strax efter det att skattelättnaderna hade fått genomslag på årets första lön.”

Med ökad väljarrörlighet och alltmer otydliga värderingsmässiga skillnader mellan partierna finns skäl att tro att personfrågan kommer spela en större roll vid val av parti. I  Reinfeldts fall finns en mycket tydlig koppling mellan förtroendet för personen och benägenheten att rösta på moderaterna. Under förra månaden uppmättes historiskt låga nivåer för såväl partiet som för ledaren.

Paradoxalt nog når dock socialdemokraterna höga nivåer trots begränsat förtroende för Sahlin. Sannolikt betyder traditionens makt mer här i kombination med missnöjesyttringar mot den sittande regeringen.

Förtroendet för Reinfeldt är större än för Sahlin i samtliga  ålderklasser. Mönstret i åldersklasserna är dock tydligt olika för de två. För Reinfeldt stiger förtroendet med ökande ålder, medan tendensen i stort är den omvända för Mona Sahlin som har sina främsta anhängare i åldersklassen 25 – 49 år.

Mona Sahlin åtnjuter något större förtroende än Fredrik Reinfeldt bland kvinnor och lågutbildade.

Undersökningen genomfördes per telefon under perioden 30 januari – 6 februari 2008. Totalt intervjuades 1 007 svenskar i åldern 18 – 89 år. Resultaten över tiden presenteras nedan.

Period

Fredrik Reinfeldt

Mona Sahlin

Medelvärde

Mycket/ ganska stort förtroende

Medelvärde

Mycket/ ganska stort förtroende

30 jan-6 feb 2008

2,97

38%

2,81

31%

2-9 jan 2008

2,85

37%

29 nov-6 dec 2007

2,94

37%

31 okt-8 nov 2007

2,89

35%

27 sept-4 okt 2007

3,07

42%

2,98

36%

31 juli- 6 aug 2007

3,07

41%

2,96

34%

28 juni-3 juli 2007

3,15

44%

2,93

32%

31 apirl-6 juni 2007

3,13

43%

2,87

32%

25 apirl-1 maj 2007

3,12

41%

2,9

32%

28 mars-4 april 2007

3,16

42%

2,92

32%

1-8 mars 2007

3,29

50%

2,83

33%

1-8 feb 2007

3,18

47%

2,88

33%

2-9 jan 2007

3,35

49%

28 nov-5 dec 2006

3,1

41%

21 okt-7 nov 2006

3,23

44%

26 sept-3 okt 2006

3,31

47%

Dela: