Tvivel på svenska skolan

Publicerat av
september 12, 2008

En av fyra (26%) tror den svenska skolan och utbildningen är bättre än i resten av EU, medan lika många (24%) tror att den är sämre. 2004 var motsvarande andelar 39% respektive 14%.
Liksom tidigare ökar skepsisen mot skolan med stigande ålder. Skillnaderna i uppfattning mellan unga och äldre har ökat. Äldre har blivit alltmer kritiska, medan försämringen bland yngre inte alls är lika påtaglig.
Skillnaderna mellan män och kvinnor är små. Högskoleutbildade är mer negativa till skolan än lågutbildade. Mest kritiska är folkpartister följt av moderater. Oppositionens anhängare tror mer på den svenska skolan än alliansens sympatisörer. Det intressanta här är snarast att en försämring skett bland anhängarna till samtliga partier (v undantaget, men där var det mycket låg bas i förra mätningen).
Den tydliga slutsatsen är att de finns en utbredd kritik mot den svenska skolan och att situationen upplevs vara avsevärt sämre än för fyra år sedan. Björklund ges alltså rätt av svenska folket.
Attitydertillsvenskaskolan

Dela: