Valfrihet i välfärden

Publicerat av
maj 3, 2012

Den 24-30 april genomförde Demoskop på uppdrag av Timbro en opinionsundersökning om allmänhetens syn på valfrihet inom välfärden. Undersökningen har även legat till underlag för en artikel som publicerats i Dagens Industri (18/5).
 
Undersökningen visar att en klar majoritet av väljarna anser att föräldrarna bör få välja skola åt sina barn och att de äldre själva eller deras anhöriga bör få välja äldreboende, snarare än att kommunen bestämmer skola eller boende.
dad
alternativ
 
Undersökningen visar även att  väljarna överlag upplever att man har relativt goda möjligheter att själv kunna vård, skola och äldreomsorg medan man upplever möjligheterna att välja specialistvård och förskola upplevs som mer begränsade.
 
När det gäller att utöka möjligheterna att välja utförare är det än majoritet som vill det inom specialistvård och äldrevård. I övrigt är det många som vill ha det som det är, ytterst få vill minska möjligheterna. Av dem om idag upplever att deras möjligheterna att välja utförare är begränsad, dessa vill en större utsträckning än övriga få utöka möjligheterna att välja själv.
d
störremöjligheter
 
 
 
 
Läs hela resultatet av undersökningen här.

Dela: