Förtroendemätning Augusti

Publicerat av
augusti 16, 2012

I Demoskops/Expressens förtroendemätning i augusti ligger Stefan Löfven alltjämt före Fredrik Reinfeldt i förtroende, men avståndet minskar något sedan mätningen i juni. Liksom tidigare är det Fredrik Reinfeldt som har det största förtroendet bland de egna sympatisörerna.
 
Annie Lööf tappar från låga 2,39 till katastrofalt låga 2,17. Tendensen till uppryckning under förra veckan blev mycket kortvarig. Om hon redan före semestrarna kunde sägas vara i ett allvarligt läge kan man nu konstatera att det handlar om en tydlig förtroendekris. En majoritet av både män och kvinnor har lågt förtroende för henne och hon har inte heller någon generation eller del av landet med sig. Det finns förstås skillnader med avseende på partisympatier, där hon bland rödgröna sympatisörer får 1,83, men hon övertygar inte heller bland alliansens sympatisörer där nivån är 2,88. Det är fler allianssympatisörer som har lågt än högt förtroende för henne.
 
Förändringarna i förhållande till juni för övriga partiledare är små:
förtroendemätningaugusti
Totalt genomfördes 1 316 intervjuer inom ramen för Demoskop – Onlinepanelen, 9 – 12 augusti. Resultatet har vägts med avseende på kön, ålder och partisympatier för att på bästa sätt motsvara väljarkåren.
 
Läs hela undersökningen här.
 
Anders Lindholm
VD Demoskop

Dela: