Demoskops väljarbarometer för april

Publicerat av
april 4, 2013

Demoskops/Expressens väljarbarometer för april visar att opinionsläget sedan föregående månad består med ett fortsatt övertag för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (48,0%) gentemot Alliansen (41,8%).
Socialdemokraterna (32,7%) går återigen något framåt medan Vänsterpartiet (5,9%) och Miljöpartiet (9,3%) backar något.
Moderaterna (27,4%) går för fjärde månaden i rad bakåt och vi måste gå tillbaka ända till mars 2010 för hitta en lägre notering.
Ett trendbrott är däremot att alla mindre borgerliga partierna går framåt. Folkpartiet med 1,5 procentenheter till 6,9%, Kristdemokraterna med 0,2 procentenheter till 3,6% och Centerpartiet med 1,0 procentenheter till en symboliskt viktig nivå på 4,0%.
Särskilt Folkpartiet har profilerat sig tydligt i klassiska högerfrågor såsom värnskatten och för valfrihet inom välfärden, vilket sannolikt bidragit till uppgången. Opinionsundersökningar visar att de små borgerliga partierna framförallt har möjlighet att vinna väljare från andra borgerliga partier och särskilt Moderaterna. Att förmå S-sympatisörerna att gå över blockgränsen till FP, C eller KD är i nuläget svårt, utan den blocköverskridande väljarströmmarna går nästan uteslutande mellan M och S.
Efter en toppnotering i marsmätning går Sverigedemokraterna bakåt till 9,2%. Tidigare erfarenheter har visat att det är svårt för enfrågepartier att långsiktigt behålla ett väljarstöd på över 10 procentenheter. För SD kan läget komma att försvåras ytterligare närmare valet då även regeringsfrågan blir mer avgörande för väljarna. Det är viktigt att ha i åtanke att de nya tillströmmingen av SD-sympatisörer främst består av väljare som redan röstat i ett eller flera riksdagsval och därmed tidigare tagit ställning i frågan om en S- eller M-ledd regering. För ett blockobundet parti som Sverigedemokraterna innebär det en stor utmaning.
Läs hela undersökningen här.
Per Nilsson, Head of Public Opinion Analysis
Om undersökningen: 1 250 intervjuer bland den röstberättigade allmänheten under perioden 26 mars – 4 april 2013. Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.
Ingen av förändringar jämfört med föregående mätning är tillräckligt stora för att vara statistiskt signifikanta.
 

Dela: