Kontakta oss
Nyhet Opinion & Politik Opinionsundersökningar Samhälle och opinion

Misstroendeförklaring av Justitieministern försvagar väljarförtroendet

Att väcka misstroendeförklaring mot Justitieminister Morgan Johansson delar svenska folket det visar en undersökning beställd av Aftonbladet. 44% tycker att det var rätt beslut medan 45% anser att det var fel att väcka misstroende mot Morgan Johansson. Skillnaderna var särskilt stora hos personer som sympatiserade med L, SD, M eller KD. Där anser 80% att det var rätt beslut. För S-, MP-, KD- och C-sympatisörer är siffrorna det motsatta, 82% anser att det var fel beslut.

Förtroendet för politiken har även fått sig en törn. Hälften av väljarna anser att de tappat förtroende för politiken som följd av misstroendeförklaringen medan endast 6% har ökat förtroende för politiken. Här är skillnaderna mellan blocken inte lika stora. För L-, M-, KD- och SD-sympatisörer anser 11% att de fått ökat förtroende, 33% har minskat sitt förtroende och 47% har inte förändrat sitt förtroende för politiken. S-, MP-, C- och V-sympatisörer har 1% ökat sitt förtroende, 65% har minskat förtroende och 24% har samma förtroende som tidigare.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1003 intervjuer under perioden 7-8 juni, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Första frågan som ställdes var:

”Tycker du att det är rätt eller fel att yrka misstroende mot Justitieminister Morgan Johansson?”

Rätt

Fel

Tveksam, vet ej

Andra frågan som ställdes var:

”Har misstroendeomröstningen påverkat ditt förtroende politiken?”

Ja, minskat förtroende

Ja, ökat förtroende

Nej inte alls

Tveksam, vet ej


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet